خانه / میراث جهانی / دلتاى سالوم
دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

Saloum Delta

 سنگال

سال ثبت در لیست میراث جهانی/2011

دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

این منطقه باوسعت۵٠٠٠کیلومتر مربع، مابین شاخه هاى سه رودخانه تشکیل شده که در آن ماهیگیرى و جمع آورى نرمتنان صدفدار ،منجر به ادامه ى بقاى انسانها شده است. این منطقه  شامل کانالهاى با آب نیمه شور، بیش از ٢٠٠ جزیره ى کوچک و بزرگ ،جنگلهاى مانگرو ،جنگلهاى مناطق خشک و همین طور یک منطقه با طبیعتى همانند سواحل دریایی اقیانوس اطلس را شامل مى شود .
در این منطقه ٢١٨ تپه از انباشت صدفهاى دریایی که قطر گودال بعضى از آنها به چند صدمتر می رسد ، توسط انسانهاى ساکن این نواحى در طى زمان ایجاد شده اند . همچنین در این منطقه 28 گور تپه ای شکل که شامل گورهاى گنبدى شکل یا تامالى با بقایاى باستانى قابل توجه اى هستند، پیدا شده است. که براى شناخت ما از  فرهنگ آنها در دوره هاى مختلف سکونت در این دلتا، به عنوان شواهدى از تاریخچه سکونت انسان در امتداد ساحلى آفریقاى غربى،با اهمیت هستند .

منبع: سایت میراث جهانی

مترجم: سارا توسلی

 

دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

دلتاى سالوم

Share

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

برو بالا !