خانه / آرشیو تگ: نظارت بر بسته شدن سایت میراث جهانی و معرفی نقشه جهانی در مورد بسته بودن سایت های میراث جهانی به دلیل Covid-19 و تجزیه و تحلیل.

آرشیو تگ: نظارت بر بسته شدن سایت میراث جهانی و معرفی نقشه جهانی در مورد بسته بودن سایت های میراث جهانی به دلیل Covid-19 و تجزیه و تحلیل.

عضویت در خبرنامه
نظارت بر تعطیلی سایتهای میراث جهانی و معرفی نقشه جهانی در مورد بسته بودن سایت های میراث جهانی به دلیل Covid-19 و تجزیه و تحلیل.

نظارت بر تعطیلی سایتهای میراث جهانی و معرفی نقشه جهانی در مورد بسته بودن سایت های میراث جهانی به دلیل Covid-19 و تجزیه و تحلیل.

به دنبال همه گیری Covid-19 ، بسیاری از دولت ها اقداماتی را برای محدود کردن رفت و آمد مردم و دسترسی به مناطق خاص انجام داده اند. که شامل بسته شدن مکانهای طبیعی و فرهنگی میراث جهانی در 167 کشوری است که در آن واقع شده اند. متن کامل »

برو بالا !