خانه / شعارهای پیشنهادی

شعارهای پیشنهادی

شعار پیشنهادی شماره 1
شعار پیشنهادی شماره 2
شعار پیشنهادی شماره 3
ایران مهدفرهنگ هنرتمدن برتر
سفری دلنشین باهمنشینی فرهنگهادردلها
ورای فرهنگ
کانون گردشگران امید حال جوانان
کانون گردشگران امید آینده جوانان
کانون گردشگران امید نشاط جوانان
کانون گردشگران امید حال جوانان
کانون گردشگران امید آینده جوانان
کانون گردشگران امید نشاط جوانان
از سفر شروع کن
جوانی را جستجو کنید
گردش راز زندگی
وقتی ایران زیر پاست خاک وحتی خاکم زیباست
دربست ایران در دست ایران
اینجا همه چیز ایرانیست
وقتی ایران زیر پاست خاک وحتی خاکم زیباست
دربست ایران در دست ایران
اینجا همه چیز ایرانیست
وقتی ایران زیر پاست خاک وحتی خاکم زیباست
دربست ایران در دست ایران
اینجا همه چیز ایرانیست
سرای دلربا و پرصفای ایران زمین
نگین درخشان در آسمان ایران زمین
آرمانی و جاودانی،اوج بالندگی وسرافرازی
همراه شو عزیز
همسفر تنها نرو
مسولانه سفر کنید
متفاوت سفر کنید
تجربه سفر گروهی
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
در کافه عباسواد صد تمن خرابت شدم مه
قورى درش سرش بود - سرش دست حسین بود
از طبیعت لذت ببرید و از آن براى ساکنان حال و آینده نگهدارى کنید.
حفاظت از محیط زیست، احترام به قومیت هاى محلى
با روح امید در سفر همسفرانتان را بیانگیزانید
زنده ایم ، چون به سفر می رویم
سفر بهانه است، رفتن رسیدن است، پس می روم
من و تو ، تو و من ، ما با هم ، میریم سفر
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
سفر کردم که از یادم نری
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
با سفر آینده خود را بسازید
ما هم سفریم
سفر آغاز یک راه است
سفر می کنم پس هستم.
چه سفرها که تو را می خوانند
سفر می کنم پس هستم.
من و تو ، تو و من ، ما با هم ! میریم سفرر
سفر جونمه عمرمه حسمه
بسیار سفر باید کرد!
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی
هر سفر یک زندگی است
سفر یعنی زندگی
سفر اندیشه است
بسیار سفرباید کرد تا پخته شود خامی
ما اهل سفریم
بیا تا برویم
زندگی از دریچه سفر
تفاوت در نگاه مسافر است
ما همسفریم.
تا جون دارم سفر میرم.
سفر در خون ماست.

Share

نظرات بسته اند

برو بالا !